Impresszum

Üzemeltető:

 • Üzemeltető neve: Wenergia Kft.
 • Székhely: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos utca 74.
 • E-mail: tornacos@tornacos.hu
 • Telefon: +36 99 540 200
 • Adószám: 13340650-2-08
 • Közösségi adószám: HU13340650
 • Bankszámlaszám (HUF): 17600011-00349422-00200004
 • Bankszámlaszám (EUR): 17600011-00349422-10200005
 • SWIFT HBWEHUHB
 • céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék CégbíróságTulajdonos:

 • Tornácos Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.
 • székhelye: 9437 Hegykő, Kossuth L. u. 74-78.
 • cégjegyzékszám: 08-09-003766
 • céget nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbíróság

ÁLTALÁNOS SZÁLLÁSHELY SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.) Az Általános Szálláshely Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt foglalja össze, amely alapján a Tornácos Hotel *** Superiort (9437 Hegykő, Kossuth L. u. 74-78.) üzemeltető Wenergia Kft. (9437 Hegykő, Kossuth L. u. 74, a továbbiakban Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt a Vendégeivel.

2.) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég veszi igénybe. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek). A Szolgáltató szálloda kizárólag a Vendéggel áll kapcsolatban, más személytől kéréseket, utasításokat, szerződés módosítás iránti igényt, lemondást nem fogad el.

3.) A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld a Vendégnek. Ha az ajánlatban szereplő határidőig nem érkezik konkrét megrendelés a Vendégtől, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik. A megállapodás kizárólag a Vendég írásban adott foglalásának a Szolgáltató általi írásban visszaküldött visszaigazolásával jön létre és így ez írásban megkötött szerződésnek minősül. A szóban leadott foglalás, megállapodás vagy megállapodás módosítás vagy ezek Szolgáltató által szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek. A Szolgáltató Tornácos Hotel *** Superior előleg kifizetését kéri a Vendégtől a szerződés létrejöttéhez. Az előleg a foglalás és megrendelt szolgáltatások teljes összegének 30%-a. Az előleg összegét a foglalás napjától számított 3 napon belül (amely azonban nem lehet későbbi, mint az érkezést megelőző 14. nap) kell átutalni a Tornácos Hotel*** Superiort üzemeltető Wenergia Kft. által a MagNet Bank Zrt.-nél vezetett 17600011-00349422-00200004 (HUF), vagy a 17600011-00349422-10200005 (EUR) számú bankszámlájára. Az átutalás közleményében a foglalás számára kell hivatkozni. Az előleg átutalása megrendelésnek minősül. Az előleg SZÉP kártyával is fizethető, ez esetben az előleg teljesítését igazolni kell az átutalás másolat vagy értesítő elküldésével a Szolgáltatónak. A szállás előleg weboldalunkon történő foglalás esetén kártyával is fizethető.
A szálloda honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:
Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay
Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, Diners Club, American Express
Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya
A szállás szolgáltatási szerződés meghatározott időtartamra jön létre. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni. Ha a Vendég a meghatározott időtartam meghosszabbítását kezdeményezi, a szerződés módosításához a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését. A szerződés módosításához vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges. A szállás szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendég a személyazonosságát igazolja a szoba elfoglalása előtt. A hotelben bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4.) Csoportos foglalás
Csoportos foglalás esetében a Szolgáltató szálloda kizárólag azzal a személlyel áll jogviszonyban, aki a foglalást leadta. Amennyiben a csoport külön kéréseket vagy egyedi, illetve az egész csoportra vonatkozó igényeket terjeszt elő, azt kizárólag írásban teheti meg és csak a foglaló személy adhatja le. Részleges vagy teljes lemondási nyilatkozatot csak a foglaló személy teheti meg, a csoportba tartozó személyek ilyen nyilatkozat megtételére nem jogosultak. Amennyiben a csoport bármely tagja tenne nyilatkozatot a Szolgáltatónak, úgy az a nyilatkozat érvénytelen. A Szolgáltató Hotel*** Superior az esetleges kötbér igényét a foglaló személlyel szemben érvényesíti. Csoportos foglalás esetében az előleget egy összegben kell teljesíteni. A Szolgáltató az előleg kifizetéséről a csoportos előleg számát a foglaló személy nevére állítja ki. Egy-egy szoba jogszerű lemondása vagy módosítása esetében a kifizetett előleg összegét felosztja a Hotel a megmaradó szobák és szolgáltatásokra. A végszámla kiállításakor a számla a foglaló személy nevére (vagy a foglaló által megadott cégnévre) fog szólni. Csoportos előleg és végszámla SZÉP kártyával nem fizethető. A számlát előre átutalással, bankkártyával vagy készpénzben kell rendezni. Amennyiben a csoport valamelyik tagja az előleg vagy a végszámlát az által megadott cég nevére kívánja kiállíttatni vagy SZÉP kártyával kíván fizetni, akkor az előleg befizetése előtt kell jelezni a foglaló személynek, mert ebben az esetben a Szolgáltató Hotel a személy szobáját törli a csoportból és egyéni foglalásként tartja nyilván a továbbiakban az erre vonatkozó szabályok szerint. A foglaló személynek ilyen esetben külön kell jelezni a vendég nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát. A vendég szobájának az előlegét a vendégnek a csoporttól függetlenül kell fizetnie. Ha az előleg fizetése utalással történik, az utalás közlemény rovatában a foglalási számra kell hivatkozni. A csoporttól különvált szobára terhelt helyszíni fogyasztást a vendég külön fizeti pénztárblokk vagy számla ellenében. A csoport szállásköltségéről, az igénybe vett szolgáltatásokról és a helyszíni fogyasztásról a Szolgáltató egyetlen végszámlát állít ki. A végszámla kizárólag annak a személynek vagy cégnek a nevére szólhat, akinek az előleg számla kiállításra került.

5.) Az elszállásolás kezdete és vége (check- in és check-out)
A Vendégnek joga van a lefoglalt szobát délután 14.00 órától 20.00 óráig terjedő időintervallumban elfoglalni. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 20 órájáig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha a későbbi időpontra történő érkezést a Vendég előre jelezte. Amennyiben a Vendég előleget fizetett a szoba legkésőbb az érkezést követő napon reggel 9.00 óráig foglalva marad. A Vendégnek a szobát az elutazás napján reggel 8.30 - 10.00 óra között el kell hagynia. A COVID-19 járvány idején a takarítási és fertőtlenítési protokoll időigénye miatt késői távozásra nincs mód. A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása kell. Amennyiben a Vendég a szobáját a távozás napjaként meghatározott napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6.) Árak
A Szolgáltató hotel mindenkori árai az online foglalási rendszerben (https://www.tornacos.hu/hu/ajanlatok.html) találhatók. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég a szállást lefoglalta és azt a Szolgáltató szálloda írásban visszaigazolta, úgy ezen az áron a Szolgáltató már nem változtathat. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmát (az ÁFA ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét). A közzétett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adótörvények módosulása miatt keletkező többlet terhét előzetes értesítés mellett áthárítja a Vendégre.

7.) Lemondási feltételek
A megrendelt szállás- és egyéb szolgáltatások lemondását a Vendég köteles haladéktalanul írásban közölni a Szolgáltatóval. A megrendelt szolgáltatást kötbérmentesen az érkezés előtti 14. napon mondhatja le a Vendég. Ezt követően az alábbi szabályokat kell alkalmazni: A Vendég kötbért köteles fizetni az érkezés előtti 14. napon vagy azon belüli lemondás esetében. A Szolgáltató a megrendelt, de lemondott szolgáltatások 50 %-át tarthatja vissza kötbér jogcímén. A kötbér elszámolása és kifizetése a számla kiállítását követően történik. A kötbér alapja a visszaigazolásban meghatározott ár. Az érkezés napján vagy az itt tartózkodás alatt történő lemondás, vagy módosítás esetén a megrendelt szolgáltatások 100%-a fizetendő – ez vonatkozik a szobaárra, a megrendelt masszázs vagy éttermi szolgáltatásokra egyaránt.
A megadott bankkártya, vagy SZÉP kártya adatok az előlegre vonatkozó tranzakción túlmenően a lemondásért járó bánatpénzre vonatkozó tranzakcióra is felhasználhatók.
Ajándékutalványt felhasználó vendégeink esetében az utalvány számít előlegnek, tehát ugyanezek a lemondási feltételek vonatkoznak rá.

8.) Fizetés módja
A megrendelt szolgáltatás előlegen felüli ellenértéke a helyszínen készpénzben, SZÉP kártyával (elfogadóhely: Tornácos Hotel*** Superior) vagy bankkártyával fizethető.
A szálloda honlapján történő online foglalás esetén a foglalás értékének kiegyenlítése az alábbiakban megjelölt módokon lehetséges:
Online bankkártyás fizetés: OTP SimplePay
Elfogadott bankkártyák: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express
Online fizetés SZÉP kártyával: OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya

9.) A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha – a Vendég nem rendeltetés szerűén használja a rendelkezésére bocsátott szobát továbbá a Tornácos Hotel*** Superior bármely létesítményét, illetve abban kárt okoz – a Vendég a szobát a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá – a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével annak alkalmazottaival kifogásolható, durván viselkedik, alkohol vagy drog befolyása alatt áll, fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít – a Vendég fertőző betegségben szenved – a Vendég nem teljesíti az előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig. Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

10.) A Vendég jogai és kötelezettségei
A Vendég a szerződés megkötésével jogosultságot szerez a bérelt szálláshely, valamint a szálláshely szokásos rendelkezésre bocsátott létesítményeinek használatára továbbá, kiszolgálásra a nyitvatartási időben. A Vendég köteles a szerződésben megállapodott díjat megfizetni a visszaigazolásban rögzített határidőig. A Vendég kizárólag olyan elektromos készüléket hozhat magával és helyezhet üzembe, amely az utazási szükségletekhez tartozik. A Vendég a szemetet kizárólag a Tornácos Hotel*** Superior területén és a szobákban elhelyezett szemetesben köteles elhelyezni. A szobákból és az épületből bútorokat kivinni és áthelyezni nem lehet. A szálloda egész területén az eszközöket, berendezési tárgyakat kizárólag saját felelősségére használhatja a Vendég. A hotel nemdohányzó létesítmény. Dohányozni kizárólag az erre kijelölt szabadtéri helyen lehet. Amennyiben a Vendég az erre vonatkozó szabályokat nem tartja be, úgy életbe lépnek 9.) pontban rögzített szabályok. Ha a Vendég a szobájában dohányzik, a Szolgáltató jogosult 50.000,-Ft extra takarítási díjat felszámítani.

11.) Háziállatok behozatala
A Tornácos Hotel*** Superior háziállattal érkező Vendéget is fogad. Egy szobában legfeljebb két kutya tartózkodhat. A kutya viselkedésért a teljeskörű felelősséget a kutyagazda Vendég viseli. A háziállat után a szolgáltatási díjszabásban szereplő napidíjat kell fizetnie a Vendégnek. Amennyiben a kutya más Vendégek nyugalmát zavarja, úgy a hotel a Vendéget kutyájával együtt távozásra szólítja fel. A Vendég ilyen esetben köteles a teljes szállásdíjat megfizetni.

12.) A Szolgáltató jogai
Amennyiben a Vendég az általa igénybe vett, szerződésében megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díját nem fizeti ki, a Szolgáltatót követelésének biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég személyes tulajdonú tárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával hozott. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgy elszállítását. A korlátozás kizárólag a zálogtárgyakra vonatkozik, a személyek szabadon távozhatnak a szállodából.

13.) A Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni. A Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek a hatályos jogszabályok betartásához szükséges. A személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a szerződéskötési, számlázási célokra használja fel.

14.) A szállásszolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fentiekben leírt feltételeket és szabályokat és egyetért az azokban foglaltakkal.

15.) A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, hogy jelen általános feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a Vendég, valamint a Szolgáltató között létrejött szerződésben foglaltak az irányadóak.

Kelt: 2022. május 13.
Hospely Károly / Wenergia Kft./ ügyvezető igazgató

Webtárhely szolgáltató