Impresum

Provozní společnost: Wenergia Kft.
Umístění: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos ul 74.
E-mail: tornacos@tornacos.hu
Telefon: +36 99 540 200
DIČ: 13340650-2-08
DIČ: HU13340650
Číslo účtu (HUF): 17600011-00349422-00200004
Číslo účtu (EUR): 17600011-00349422-10200005
SWIFT HBWEHUHB
Název obchodního rejstříkového soudu: Győri Törvényszék Cégbíróság

Tornácos Szolgáltató, Kereskedelmi és Vendéglátó Kft
Místo: 9437 Hegykő, Kossuth Lajos ul 74-78.
Obchodní registrační číslo: 08-09-003766
Název obchodního rejstříkového soudu: Győri Törvényszék Cégbíróság


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UBYTOVACÍCH SLUŽEB

1.) Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování (dále jen Všeobecné podmínky) shrnují základ, na kterém společnost Wenergia Kft. (9437 Hegykő, Kossuth Lajos ul 74-78.), provozovatel Hotelu Tornácos*** Superior (9437 Hegykő, Kossuth Lajos ul 74., dále jen poskytovatel služeb), uzavírá se svými Hosty smlouvu o ubytování.

2.) Služby poskytované poskytovatelem služeb využívá Host. V případě splnění požadavků se poskytovatel služby a Host stávají smluvními partnery (dále jen smluvní strany). Hotel poskytovatele služeb je v kontaktu výhradně s Hostem a nepřijímá dotazy, pokyny, žádosti o změnu smlouvy nebo výpověď od jiných osob.

3.) Poskytovatel služeb zašle
Hostovi vždy písemnou nabídku na jeho ústní nebo písemnou žádost. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v nabídce od Hosta ke konkrétní objednávce, povinnost poskytovatele služeb podat nabídku zaniká. Smlouva je uzavřena až písemným potvrzením písemné rezervace hosta ze strany poskytovatele služeb a je tedy považována za písemnou smlouvu. Ústní rezervace, souhlas nebo změna smlouvy nebo její ústní potvrzení poskytovatelem služby není smlouvou. Poskytovatel služeb požaduje, aby Host pro uzavření smlouvy zaplatil prostřednictvím Hotelu Tornácos*** Superior zálohu. Záloha činí 30 % z celkové částky rezervace a objednaných služeb a je splatná do jednoho dne po rezervaci (nejpozději 14. den před příjezdem) na účet 17600011-00349422-00200004 (HUF) nebo 17600011-00349422 -10200005 (EUR) společnosti Wenergia Kft. ve společnosti MagNet Bank Zrt. odpustit. Číslo rezervace musí být uvedeno v oznámení o převodu. Zálohu lze uhradit i kartou SZÉP, v tomto případě je nutné doložit zaplacení zálohy zasláním kopie převodu nebo stvrzenky poskytovateli služby. Zálohu je možné uhradit také kartou při rezervaci na našem webu.

4.) Skupinové rezervace
U skupinových rezervací je poskytovatel hotelových služeb právně vázán pouze na osobu, která provedla rezervaci. Pokud skupina vyjádří zvláštní přání nebo požadavky na jednotlivce nebo skupiny, může je učinit pouze písemně a pouze osoba, která provedla rezervaci. Částečné nebo úplné zrušení může provést pouze osoba, která provedla rezervaci; osoby patřící do skupiny nejsou oprávněny takové prohlášení učinit. Pokud člen skupiny učiní prohlášení poskytovateli služeb, je toto prohlášení neplatné. Případný nárok na smluvní pokutu si vůči objednateli uplatňuje poskytovatel služby. U skupinových rezervací musí být záloha uhrazena jednorázově. Na zaplacení zálohy vystaví poskytovatel služeb skupinovou zálohovou fakturu na jméno osoby, která provádí rezervaci. V případě zákonného zrušení nebo změny pokoje připíše hotel zaplacenou zálohu na zbývající pokoje a služby. Po vystavení konečné faktury bude faktura vystavena na jméno osoby (nebo společnosti) uvedené osobou provádějící rezervaci. Skupinové zálohy a konečné faktury nelze platit kartou SZÉP. Fakturu je nutné uhradit předem bankovním převodem, kreditní kartou nebo v hotovosti. Přeje-li si člen skupiny nechat vystavit zálohovou nebo konečnou fakturu na jméno jím určené společnosti nebo zaplatit kartou SZÉP, musí být hotel informován rezervujícím před platbou zálohy, v takovém případě služba hotel poskytovatele zarezervuje pokoj osobě ze skupiny a ponechá jej jako individuální rezervaci v souladu s příslušnými předpisy. V takovém případě musí rezervující strana hotelu sdělit samostatně jméno hosta, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Zálohu za pokoj hosta musí zaplatit host bez ohledu na skupinu. Pokud je záloha uhrazena bankovním převodem, musí být v oznámení o platbě uvedeno číslo rezervace. Konzumaci na místě v pokoji odděleném od skupiny musí host uhradit samostatně prostřednictvím pokladního šeku nebo faktury. Poskytovatel služeb vystaví jedinou konečnou fakturu za náklady skupiny na ubytování, za použité služby a spotřebu na místě. Konečná faktura může být vystavena pouze na jméno osoby nebo firmy, na kterou byla zálohová faktura vystavena.

5.) Začátek a konec pobytu (přihlášení a odhlášení)
Host má právo nastěhovat se do rezervovaného pokoje mezi 14:00. a 20 hodin. Poskytovatel služby má právo odstoupit od smlouvy, pokud se Host nedostaví do 20 hodin. v dohodnutý den, pokud Host neoznámil pozdější příchod. Pokud host zaplatil zálohu, pokoj zůstane rezervován nejpozději do 9:00 hodin následujícího dne po příjezdu. Host je povinen uvolnit pokoj v den odjezdu mezi 8:30 a 10:00. Během epidemie COVID-19 není pozdní odhlášení možné, protože protokol čištění a dezinfekce nějakou dobu trvá. Jakékoli prodloužení pobytu Hostem vyžaduje předchozí souhlas poskytovatele služeb. V případě, že host neuvolní pokoj do 10:00 hodin v den odjezdu a poskytovatel služby předem nesouhlasil s prodloužením pobytu, je poskytovatel služby oprávněn účtovat cenu pokoje za další den a zároveň doba zániku povinnosti poskytovatele služby platit Poskytnutí služby.

6.) Ceny
Aktuální tarify hotelu poskytovatele služeb naleznete v online rezervačním systému (https://www.tornacos.hu/hu/ajanlatok.html). Poskytovatel služby může změnit zveřejněné tarify bez předchozího upozornění. Jakmile si host zarezervuje ubytování a hotel poskytovatele služeb toto písemně potvrdí, poskytovatel služeb již nemůže tyto ceny měnit. Poskytovatel služeb při uveřejňování cen uvádí daňový obsah cen (zákonem upravená sazba DPH platná v době nabídky). Zveřejněné ceny zahrnují DPH, nikoli však turistickou daň, která se platí na místě. Poskytovatel služby je povinen po předchozím upozornění přenést na Hosta veškeré dodatečné náklady vyplývající ze změn platných daňových předpisů.

7.) Storno podmínky
Zrušení objednaného ubytování a dalších služeb je Host povinen neprodleně písemně oznámit poskytovateli služeb. Host může zrušit objednanou službu do 14. dne před příjezdem bez sankce. Pak platí následující pravidla: poskytovatel služby si může ponechat 50 % objednaných, ale zrušených služeb na právním základě smluvní pokuty. Pokuta bude uhrazena a zaplacena po vystavení faktury. Smluvní pokuta se odvíjí od ceny uvedené v potvrzení. V případě zrušení nebo změny v den nástupu nebo v průběhu pobytu bude účtováno 100 % objednaných služeb - to se týká ceny pokoje, masáže nebo objednaných restauračních služeb. Uvedené údaje o kreditní kartě nebo kartě SZÉP lze použít navíc ke složení storno poplatku. Pro naše hosty, kteří použijí dárkový poukaz, je poukaz považován za platbu předem, a proto se na něj vztahují stejné storno podmínky. 8.) Způsob platby Částku objednané služby, která převyšuje zálohu, je možné uhradit na místě v hotovosti, kartou SZÉP (akceptovanou v Hotelu Tornácos *** Superior) nebo platební kartou. V případě online rezervace na webových stránkách hotelu je platba rezervační částky možná níže uvedenými způsoby: online platba kreditní kartou: OTP SimplePay. Akceptované kreditní karty: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express, OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya.

8.) Způsob platby
Částku objednané služby, která převyšuje zálohu, je možné uhradit na místě v hotovosti, kartou SZÉP (akceptovanou v Hotelu Tornácos*** Superior) nebo platební kartou. V případě online rezervace na webových stránkách hotelu je platba rezervační částky možná níže uvedenými způsoby: online platba kreditní kartou: OTP SimplePay. Akceptované kreditní karty: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express, OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya, K&H SZÉP Kártya.

9.) Odmítnutí plnění smlouvy, ukončení služebních závazků
Poskytovatel služeb je oprávněn s okamžitou platností vypovědět smlouvu o ubytovacích službách a odmítnout poskytnutí služby v případě, že - host zneužije nebo poškodí jemu poskytnutý pokoj nebo jedno ze zařízení Hotelu Tornácos*** Superior, - host neopouští ubytování v době ukončení odjezdu: 10:00 a poskytovatel služby předem nesouhlasil s prodloužením pobytu - host nerespektuje zabezpečení ubytování ani objednávku personál, chová se hrubě, je pod vlivem alkoholu nebo drog nebo projevuje výhružné, urážlivé či jiné nepřijatelné chování - host trpí nakažlivou chorobou - host neuhradil zálohu do uvedeného data. Pokud splnění smlouvy mezi stranami brání „vyšší moc“, smlouva bude ukončena. ​

10.) Práva a povinnosti
Hosta Uzavřením smlouvy získává host právo užívat pronajaté ubytování a zařízení běžně poskytované ubytováním a obsluhovat během otevírací doby. Host je povinen uhradit poplatek sjednaný ve smlouvě do data uvedeného v potvrzení. Host může přinést a nainstalovat pouze elektrospotřebiče, které jsou nezbytné pro potřeby cesty. Host je povinen odkládat své odpadky výhradně do odpadkových košů umístěných v Hotelu Tornácos *** Superior a na pokojích. Nábytek se nesmí odstraňovat ani přemisťovat z místností nebo budovy. Používání nářadí a vybavení v celém hotelu je na vlastní nebezpečí. Hotel je nekuřácký. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených venkovních prostorách. Pokud Host nedodržuje příslušné předpisy, platí předpisy uvedené v odst. 9. Pokud host kouří ve svém pokoji, je poskytovatel služby oprávněn účtovat si dodatečný poplatek za úklid ve výši 50.000,- HUF.

11.) Dovoz domácích mazlíčků
Hotel Tornácos *** Superior vítá hosty se psy. Na pokoji jsou povoleni maximálně dva psi. Plnou odpovědnost za chování psa nese host, který psa vlastní. Hostovi bude účtován denní poplatek za zvíře, který je stanoven jako součást servisních poplatků. Pokud pes ruší klid ostatních hostů, bude host vyzván, aby se psem opustil hotel. V takovém případě je host povinen uhradit plnou cenu ubytování.

12.) Práva poskytovatele služeb
Pokud host nezaplatí za služby, které si objednal, ale nevyužil, má poskytovatel služeb zástavní právo k osobním věcem hosta, které si přinesl do ubytování. Dokud zástavní právo trvá, může poskytovatel služby zabránit odebrání zástavního práva. Toto omezení se vztahuje pouze na deponovaný majetek; lidé mohou hotel opustit.

13.) Poskytovatel služby je povinen při plnění svých smluvně sjednaných povinností postupovat v souladu se zákonem o otevřených datech a opětovném použití informací veřejného sektoru. Poskytovatel služeb v každém případě nakládá s osobními údaji, které mu byly poskytnuty, v souladu s platnou legislativou, zajišťuje jejich bezpečnost, přijímá technická a organizační opatření a stanovuje procesní pravidla nezbytná k dodržování platné legislativy. Osobní údaje používá poskytovatel služeb výhradně za účelem zpracování smlouvy a fakturace.

14.) Uzavřením smlouvy o ubytování host potvrzuje, že se seznámil s výše popsanými podmínkami, porozuměl jim a souhlasí s nimi. 

15.) Poskytovatel služeb informuje Hosta, že veškeré záležitosti neupravené těmito Všeobecnými podmínkami se řídí občanským zákoníkem a smlouvou mezi Hostem a Poskytovatelem služeb.

Datum: 13. května 2022. Károly Hospely / Wenergia Kft./ jednatel

Máte-li jakékoli další dotazy nebo požadavky, můžete nás kdykoli kontaktovat. Pokud potřebujete další pomoc nebo informace, kontaktujte našeho kolegu na recepci!